Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trackbacks

  1. […] Denne grafen kan brukes til å mappe hvordan hver og en av oss befinner oss i vår omgang med digitale omgivelser, verktøy og ressurser. Hvor på grafen vid du plassere padlet? facebook? YouTube? etc. hva har du med, hva tenker du ikke på osv. Ved å sammenligne og prate om våre ulike grafer blir vi bevisst ulike måter å være i det digitale, kan gi få innblikk i hverandres erfaring og få nye ideer. Dette er en interessant innfallsvinkel, og kanskje også noe vi kan bruke i våre ulike arbeider med ulike miljøer. Jeg anbefaler både å høre podcasten og å se mer fra White. Du finner mer her: https://teachinginhighered.com/podcast/digital-visitors-and-residents/ […]